Styleforum › Forums › Buying and Selling › Classic Menswear Classifieds › Gaziano & Girling Hanly in Rosewood Calf UK 12 E
New Posts  All Forums:Forum Nav:

For Sale: Gaziano & Girling Hanly in Rosewood Calf UK 12 E

post #1 of 5
Thread Starter 
This Classified is Closed

For Sale:
Gaziano & Girling Hanly in Rosewood Calf UK 12 E

Will Ship To: Anywhere

Men's dress shoes from Gaziano & Girling model "Hanly" in size UK 12 E. They are in Rosewood Calf (aniline) with single leather soles. Slightly worn.

These are in the Gaziano & Girling E-width which means they are a normal fit.

Price: 3500 SEK incl. VAT (approx $530) + shipping (500 SEK world wide, approx $75) or 200 SEK within Sweden.

Payment through PayPal. PM me if interested.

Please note that I'm selling these myself and it's not through Skoaktiebolaget (no VAT deduction possible).
post #2 of 5
Jobbar du i butiken någon dag nästa vecka? Är pappaledig så kan komma förbi och testa ett par vilken dag som helst. Är i Åre tills på söndag. Ingår förresten skoblocken?

Mvh Andreas
post #3 of 5
Thread Starter 
Hej, jag jobbar inte i butiken nästa vecka men kan lämna dem där om du vill prova dem. Blocken ingår. PMa mig. /P
post #4 of 5
Hej!

Var förbi och testade G&G i storlek 12 idag men tyvärr glappade de lite i hälen så jag avstår köp.

Mvh Andreas
post #5 of 5
Thread Starter 
Ok, tack då vet jag!
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Classic Menswear Classifieds
Styleforum › Forums › Buying and Selling › Classic Menswear Classifieds › Gaziano & Girling Hanly in Rosewood Calf UK 12 E